Hrana Bogata Gvoždjem

 

Hrana Bogata Gvoždjem

Manjag ovog minerala u organizmu najčesci je uzročnik anemije kod ljudi I jedan je od najzastupljenijih nutritivnih poremećaja u svetu. Gvoždje se ne stvara u organizmu, već ga je potrebno uzimati putem hrane. Količine koje su nam potrebne za nesmetano odvijanje funkcija u organizmu veoma…

Read More